KENALI SKSAT :

Blog yang akan mengumpul dan memapar mengenai sejarah, peristiwa,aktiviti, kejayaan, perkembangan serta gambar-gambar sk. sultan ahmad tajuddin, jitra, kedah sebagai sebuah sekolah berprestasi tinggi dan sekolah kluster kecemerlangan yang mungkin akan menjadi sejarah atau satu nostalgia pada satu masa nanti..

PENTADBIRAN
GURU BESAR : K.THACANAMURTHY
PK PENTADBIRAN : HJ.ABD.WAHAB B. MD.NOOR
PK HE MURID : AB.RASHID B. ABDULLAH
PK KOKURIKULUM : MOHD NIZAM B. SAIDIN
PK PEND.KHAS : HJH.HAYATI BT. ARIFIN


JUMLAH GURU : 84 ORANG

JUMLAH MURID : 1077 MURID

MISI; Memberi pendidkan terbaik bagi melahirkan modal insan cemerlang selaras dengan aspirasi negara

VISI : SKSAT SEKOLAH TERBAIK PERINGKAT ASEAN

Wednesday, January 27, 2010

Perkasa Sekolah

Sifat dan Ciri-ciri Seorang Guru Yang Perkasa
Terhadap Murid:
Guru ini menunjukkan mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain (iaitu anak didik, ibu bapa dan rakan sejawat) dalam mengejar hasil dari segi afektif dan juga kognitifhubungkan 'mata plajaran' dengan kehidupan murid-muridkenal, hormati dan percayai murid-muridmengajar murid-murid bagaimana hendak belajar, menganalisa dan berfikir secara kritismenjana idea-idea baru dan menarik bagi murid-murid berfikir mengenainyamenggalakkan murid-murid bertanyakan soalan mengenai pelajaranhadir dalam lain-lain aktiviti di mana murid-murid terlibat seperti sukan, persembahan muzikal dn kebudayaan.
Terhadap Mengajar: Guru Yang Perkasamelakukan refleksi dan kritik-kendiri, mercu tanda profesionalisme seorang guruberfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripada pengalamanadil dalam menilai dan menggredfleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaranbersemangat dalam mengajar , murid-murid dalam sesuatu mata pelajaranseorang komunikator yang cemerlang; mampu menjadikan idea-idea yang kompleks mudah difahami dengan itu murid-murid dapat memahami dan menghargainyasering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-muridmerancang pengajaran terlebih dahulu, beri masa yang cukup bagi setiap tajuk, dan menyepadukan mata pelajaransecara berterusan mengukur pendekatan, syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa 'baru dan segar' serta relevanmenyertai jawatankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah, jabatan atau dirinya sendiri.Terhadap Disiplin: Guru Yang Perkasaseorang yang pakar dalam bidang yang dia ajarseorang yang 'dahagakan' ilmu; sentiasa up to date dalam bidangnya dengan membaca; menghadiri konferens, konvensyen, bengkel dan seminar; dan mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatanjuga seorang yang suka 'belajar' perkara-perkara di luar bidangnyaaktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan rakan sejawat menyertainyamenjadi ahli kepada komuniti yang belajarbina dan mengekalkan perhubungan profesionalbekerja dalam organisasi sekolah yang luasSecara Peribadinya:
Seorang Guru Yang Perkasa itu sentiasa menunjukkan menunjukkan contoh dan teladan yang utuh di dalam atau di luar bilik darjah dan mengajar kebertanggungjawaban murid-murid serta standard yang tinggi. Peribadi guru yang perkasa lagi berkesan berfikirn terbuka, berlapang dada, merendah diri dan bersikap optimistik.

No comments:

Post a Comment